Satış Noktaları Ödüllendirme

Biggclub, Türkiye’nin her yerinde bulunan üyelerini bir araya getirmeyi, kampanyaları duyurmayı ve onlara özel fırsatlar sunmayı amaçlar.
Satış Arttırma ve Ödüllendirme
Programlarının bayi algısı ve davranışındaki değişme ve gelişmeye yönelik süreci ifade etmektedir.

Sadakat Programı, bayi noktalarının davranışındaki degişiklikleri hedefe yönelik stratejileri çerçevesinde takip eder; etkin ve etkili dinamikleri ile de ideal durum oluştuğunda doğru zamanda uygun ve uyumlu teklif sunar.

Bu süreçte; satış noktası algısındaki değişim, gelişim ve bu çerçevedeki talepleri, önerilere yaklaşımları orta ve uzun vadede izlenerek kaydedilir, ölçümlenir ve analiz edilir.

Sadakat Programlarının önemli bir avantajı da “en değerli” bayilerin kolaylıkla uyarlanabilen yapısı olmaktadır. Bu çerçevede “en değerli” müşterilere daha fazla özen gösterebilme ve onların da kendilerini “daha özel” hissetmelerini sağlamaya yöneliktir.

Sadakat Programı kapsamında oluşturulan “Bayi Kulübü” Üyeleri kendi üyeliklerini bir ayrıcalık olarak görürler ve uygulamayı yapan firmaya/markaya, bu firma satış noktaları ve görevlilerine zaman içerisinde daha fazla güven ve sadakatinin oluşmasını sağlar.

Bayilerin yeni müşteriler kazanmak, her zaman için mevcut müşteriler ile ticari ilişki performansını artırmaktadır.

Kazanılmaya çalışılan bayilerin, ürün ve hizmetlerinizi satın almak/kullanmak ve/veya tavsiye etmek için ve bağlılıgını ve motivasyona ödüllendirmeyle gereksinim duyarlar.

KAMPANYA TANITIM BROŞÜRÜ
LOYALTY AİDİYET KART VE BARKOD
PUAN KAZANMA KURGUSU
PUAN HARCAMA PLATFORMU
RAPORLAR
Puan Kurguları
  • Tanzim ve Teşhir Ürün Sergileme
  • Penetrasyon Performansı
  • Görsel Kimlik Performansı
  • Tüketiciye Ürün Önerme
  • Müşteri Şikayet Puanlaması
  • Gizli Müşteri Performansı
  • Kasa Değişimi