Bayi Ağı Yönetimi

Bayi ağına sahip orta ve büyük ölçekli işletmelerde, bölge sorumlularının verimli çalışması, bayi ağının tek merkezden yönetilebilmesi ve yapılan ziyaretler sonucu elde edilen verilerin raporlanarak satış verimliliğinin artırılması amacıyla geliştirilmiştir. Mobil, web ve diğer tüm platformlarda çalışmaktadır.

Bayi Ağı Ödüllendirme
Performans artışı için ödüllendirme metodolojisini kullanmak; ancak bunu zorlama ile değil kullanıcıların eğlenerek gerçekleştirmesini sağlamak hedeflenmeli. Sosyal medya ile bağlantılı olmak kazanılan puan ve ödüllerin sosyal medyada paylaşımını sağlamak da günümüzün pazarlama dinamizmine uygun bir yaklaşım olacaktır. Bunun için seçilecek sistemin sosyal medya ile sunulan çözüm arasında çift yönlü çalışabilen özellikte olmasına dikkat edilmeli.
Marka İtibarı Satış ve Karlılık

Bayi ağına sahip orta ve büyük ölçekli işletmelerde, bölge sorumlularının verimli çalışması, bayi ağının tek merkezden yönetilebilmesi ve yapılan ziyaretler sonucu elde edilen verilerin raporlanarak satış verimliliğinin artırılması amacıyla geliştirilmiştir. Mobil, web ve diğer tüm platformlarda çalışmaktadır.