Performans Yönetimi

Home // Performans Yönetimi

Bayilerin Kampanya ve Satış Yetkinliğini Arttırın

 • Bayi yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bayi etkinliğinin arttırılmasını sağlayarak müşteri memnuniyetinin ve satışların yükselmesine katkı sağlıyoruz.
 • Geliştirilen bayi ödüllendirme sistemi ve yapılan kampanyalarla distribütör/bayi performansının artmasına ve firmanın büyüme hedefleri ile distribütör/bayi aksiyonlarının paralel hale getirilmesine destek oluyoruz. Bayileri satışa teşvik ederek ödülleri, satış performansa bağlıyoruz.

Performans Sadakatinin Bayilere Yönetimsel Faydaları

 • Bayilerin, ana firmaya bağlı kalmaya devam etmelerini sağlamak, mevcut portföylerini ve tecrübelerini farklı bir firmaya yönlendirmelerini engellemek için bayilerin ana şirkete sadakatini arttıracak programlar planlanmalıdır.
 • Bu programlar zamana veya iş hacmine yönelik ekstra puan veya bonus olarak bayilerin sadakatini arttırır.
 • Bayi yönetimi, işi verimli bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli olan bilgi ve becerilerin tanımlamasına yardımcı olmak, doğru görevin doğru şekilde yerine getirilmesine odaklanmalarını sağlamaktır.
 • Bayilerin içerik kampanya yönetiminde, motivasyon ve etkin bir ödüllendirme mekanizmasının uygulanması teşvik edilerek, bayilerin performansları arttırılmaktadır.
 • İletişim engelleri aşılarak, verimlilik ve sadakat arttırılmaktadır.

Bayi Verimliliğinin Artışı

 

 • Bayilerin verimli ya da verimsiz kampanyaya vermiş olduğu tepkiyi tespit edebilmek.
 • Bayi ile ürün içeriklerinin yeni lansmanları arasındaki iletişimi arttırmak.
 • Geliştirilmiş performansa katkıda bulunarak bayilerin yollarını açıkça tanımlamak ve iş tatminini teşvik etmek için bayilere düzenli olarak açık ve şeffaf geri bildirim sağlamak.
 • Bayilerin mevcut yetkinlikleri ve iyileştirme ihtiyacı hakkında geri bildirim sunmak.