Raporlama

Home // Raporlama

Tek bir sayfadan kampanyalara ve içeriklere erişilmesine ve yönetilmesine imkân tanıyan yazılım; bayi profili çıkarılmasına, bayi eğilimlerinin ölçülmesine, bayilerin hedeflere ulaşmasına yardımcı oluyor. Elde edilen verilerin değerlendirilmesini ve buna göre aksiyon alınmasını kolaylaştıran başlıca raporlama modülleri, sadakat ve satışları arttırmada kullanılıyor.

  • Kullanıcı Raporları
  • Puan Raporları
  • Ürün Raporları
  • Sevk Raporları
  • Teslim Raporları
  • Sipariş Raporları