Satış Noktaları Ödüllendirme

Home // Satış Noktaları Ödüllendirme

Biggclub, Türkiye’nin her yerinde bulunan üyelerini bir araya getirmeyi, kampanyaları duyurmayı ve onlara özel fırsatlar sunmayı amaçlar.

Satış Arttırma ve Ödüllendirme

  • Programlar, bayi algısı ve davranışındaki değişime ve gelişmeye yönelik süreci ifade eder.
  • Sadakat Programı, bayi noktalarının davranışındaki değişiklikleri, hedefe yönelik stratejileri çerçevesinde takip eder; etkin ve etkili dinamikleri ile ideal durum oluştuğunda doğru zamanda uygun ve uyumlu teklif sunar.
  • Bu süreçte; satış noktası algısındaki değişim, gelişim ve bu çerçevedeki talepleri, önerilere yaklaşımları orta ve uzun vadede izlenerek kaydedilir, ölçümlenir ve analiz edilir.
  • Sadakat Programlarının önemli bir avantajı da “en değerli” bayilerin kolaylıkla uyarlanabilen bir yapıya sahip olması. Bu çerçevede “en değerli” müşterilere daha

fazla özen gösterebilme ve onların da kendilerini “daha özel” hissetmelerini sağlamaya yöneliktir.

  • Sadakat Programı kapsamında oluşturulan “Bayi Kulübü Üyeleri” kendi üyeliklerini bir ayrıcalık olarak görürler ve uygulamayı yapan firmaya/markaya, firma satış noktaları ve görevlilerine, zaman içerisinde daha fazla güven ve sadakatin oluşmasını sağlarlar.
  • Bayilerin yeni müşteriler kazanması, her zaman için mevcut müşteriler ile ticari ilişki performansını artırmaktadır.
  • Kazanılmaya çalışılan bayilerin, ürün ve hizmetlerini satın almak, kullanmak ve/veya tavsiye etmek için bağlılığa ve motivasyonla ödüllendirmeye gereksinim duyarlar.