Bayi Bağlılık

Bayi bağlılığının arttırılması hususu, şirket-bayi ve bayi-müşteri arasındaki ilişki ve süreçlerin en önemli adımlarından biridir.

Çünkü bayilerin motivasyonunu, şirketiyle olan ilişkileri kadar pazar payı ve müşteriye yönelik süreçleri de önemli rol modeldir.

Bu nedenle bayi bağlığı süreçleri kadar bayinin pazara dönük oluşacak kurgunun bayi bağlığının uzun dönemli oluşturulması önemlidir.

Şirket-bayi arasındaki ilişki ve süreçlerde sadakat projesinin bayide aktif olarak ürün skala satışı ve memnuniyetini yaratmak gerekir.

Bayi bağlılığı satışları arttırır

Rakiplerden farklılaşma

Sektörün ve bayilerin
ihtiyaçlarını analiz etmek

Bayi puan hedeflerini, yüksek karlı ürünlere yönlendirme

Bayi kazanımı

Bayi farkındalığını artırma